Шынның жүзі

ҚАЗАҚСТАНДА ТЕОКРАТИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТ ҚҰРУДЫҢ КҮШТІ ЛОББИІ БАР

Әріптің көлемі: Қалыпты
 • Қалыпты
 • Үлкен
 • Көлемді

Танымал саясаттанушы Ерлан Саиров елімізде Тәуелсіздіктің 25 жылдығы ішінде саясаттану мен әлеуметтану бағыттарының даму кезеңдері мен қазіргідей құл­­дилау себептерін «Айқын» газетіне бер­ген арнайы сұх­ба­тында сөз етеді.

Сонымен қатар сарапшы елімізде жастардың маргиналдану мен радикалдану проблемасының өзектілігін айта келе, жалпы Қазақстанда теокра­тиялық мемлекет құрудың лоббиі мен «тапсырысы» барын жасыр­майды. Саясаттанушының ойын­ша, әр саланы жаулап үлгерген сәлафиттердің идеологиясына қарсы ханафи мәзһабына сай идео­­логиямен төтеп берудің өзі қиын. Сондықтан бүгін нақты шаралар кешенін қолданбаса, ал­дағы 5-6 жылда еліміздің рухани келбетінің танымастай өзгеріп ке­туінің қаупі жоғары деген пі­кірде. 

– Ерлан аға, танымал саясат­танушы ретінде бүгінгі саясаттану ғылымының хал-ахуалына, да­муы­на қандай баға берер едіңіз? 

 – Биыл егемендігіміздің 25 жыл­дығын атап өтіп жатырмыз. Осы 25 жыл ішінде Қазақстанда саясаттану ғылымы әртүрлі ке­зең­дерден өтті. 2000 жылға дейін­гі саясаттану ғылымының негізгі тенденциясы даму, ілгерілеу бол­ды деп анық айта аламыз. Өйткені дәл сол кездері Қазақстанда екі-үш үлкен ғылыми мектеп пайда болды. Оның бірі – Қазақстан даму институты. Бұл орталықтан елі­міздің көптеген танымал сая­саттанушылары шықты, мысал үшін, Досым Сәтбаев, Ерлан Қарин, марқұм Мейіржан Ма­шанов, т.б. Екіншісі – өз зама­нында Ақпарат министрлігінің маңынан құрылған саясаттану институты еді, ол жерден Айдос Сарым, Берік Әбдіғалиев, т.б. шықты. Сонымен бірге, жабық саясаттану клубтары да жұмыс істеді. Осы құрылымдар саясат­тануды тек пән емес, еліміздің да­муына өзіндік үлес қоса білетін қоғамның бір бөлігі дейтіндей дәрежеге жеткізді.

2000 жылдардан кейінгі ке­зеңде саясаттану ғылымына мем­лекеттік органдар мен қоғам та­рапынан сұраныстың азайып кет­кені байқалады. Тіпті қазіргі күні сұраныс жоқ десе де болады. Бұл еліміздегі әлеуметтік-саяси үдерістерге байланысты. Себебі, 2000 жылға дейін Қазақстанда демократияның кейбір нышан­дары болған, қандай да болмасын саяси бәсекелестік болды. Ол өз кезегінде саясаттану нарығын қа­лыптастырып, көптеген түйінді мә­селелерді шешудің бір құралы болды. Яғни, саясаттанушыларға, оның ішінде сарапшы сияқты бас­қа да ғылымдарға сұраныс жо­ғары еді. 
Қазіргі кезде елімізде моно­сая­си билік пайда болғандықтан, саясаттану ғылымы құлдилап тө­мендеп бара жатыр деуге негіз бар. Ал дәл осы кезеңде еліміздің қоғамдық саяси өмірі күрделе­-ніп, саяси болжау институттары ауадай қажет.

Күрмеуі көп мәселелердің қа­тарына діни экстремизмді, әлеу­мет­тік саяси нигилизмді, қоғам­да­ғы апатиялық климатты жат­қызуға болады.

Соңғы кездері Қазақстанның дамуына тағы бір әсер етіп отыр­ған жайт – дін. Мәселен, жоғары оқу орындарына, оның ішінде Ал­матыдағы Қазақ ұлттық уни­верситеті мен Астанадағы Еуразия ұлттық университетіне бөлінген гранттарды алсақ, саясаттануға жыл­дан-жылға бөлінетін гранттар саны азайып барады. Яғни, сая­сат­танудың дамуына ешқандай да жағдай жасалмай отыр. Сонымен бірге, соңғы үш-төрт жылдың ішін­де ислам діні мен діндәр­лар­ды дамытуға гранттар көптеп бө­лініп келеді. Мәселен, биыл дін­та­нуға 150 грант бөлінген, ал сая­саттануға – 7 грант! Менің ойымша, Қазақстанда теокра­тиялық мемлекет құрудың бел­-гілі бір лоббиі бар сияқты. Яғни, саяси үдерістерді жоғары дең­гейде зайырлы түрде сараптай­-тын ғылымның фундаменті тө­мендеп келеді. Бұл біздің елімізге үлкен әсерін тигізбей қоймайды. 

Бұдан тыс саясаттанудың әлеу­меттік ғылымдардың кеше­нінен тұратынын ұмытпауымыз керек. Яғни, бұл жерде тарих, мә­дениет­тану, философия болсын, мұның барлығы саясаттанудың негізін қа­лайды. Бүгінгі таңда бұл ғы­лымдардың да деңгейі төмен­деп барады деп айтуға негіз бар. Бұл еліміздің жаңашылдануына, со­ны­мен бірге Қазақстанның жал­пы әлеуметтік-экономикалық да­муына кері әсерін тигізері сөз­сіз.

«Ел, мемлекет қалай дамуы ке­рек, оның бағыты қандай болуы керек?» деп сараптап отыратын 4-5 мектеп қажет-ақ. Дүниежүзі тәжірибесіне сүйенер болсақ, АҚШ-та әрбір ғылыми орталық­тың жанында үлкен саясаттану институттары бар. Мәселен, мұн­дай жерлерден XXI ғасырдың даму тенденцияларын анықтап отырған С.Хантингтон, Ф.Фукуя­ма сияқты үлкен ойшылдар шық­қан. Өкінішке қарай, Қазақстан­да саяси институттар әлі қалып­тасқан жоқ. Керісінше, кері кетіп барады. Бұл дұрыс тенденция емес. Өйткені еліміздің әлеу­мет­тік-экономикалық дамуы төмен­деп кеткен. Биыл экономикалық даму рецессияда. Түптеп кел­ген­де, экономикалық даму тек биз­нестен тұрмайды, ол ең алдымен, халықтың әл-ауқаты мен ойын­дағы мақсат-мұраттарынан да тұрады. Саясаттану дегеніміз – елі­міздің екпінді дамуының не­гізі. 

– Бір саланы бір адамның атымен ғана байланыстыру проб­лемасы қаншалықты өзекті деп ойлайсыз? Мәселен, демограф десе марқұм Мақаш Тәтімов, эко­лог десе Мэлс Елеусізов, саясат­танушы десе, айналдырған 5-6 адамның ғана есімі аталып, БАҚ-тарда да көбіне-көп осы аза­мат­тардың сараптамалық ойлары жа­рияланып отырады. Бұл же­тіс­тік пе, әлде...

– Шынын айту керек, бұл же­тіс­тік емес. Жоғарыда айтқа­ным­дай, бұл еліміздегі үлкен мек­теп­тердің жоқтығынан туындаған мәселе. Мектеп дегеніміз – ғылы­ми орталықтар. Егер Қазақстанда 17 миллионнан астам халық тұратын болса, бұл халықтың 
43 пайыздан астамы жоғары бі­лімді десек, ел азаматтарына әр саланың әр тарабын түсіндіру үшін, әрине, бір мектеп аз бо­лады. Мектеп дегеніміз – екінші жағынан, дәстүр. Қай саланы ал­саңыз да, әлеуметтік не экономи­калық салада да 4-5 мектеп болуы керек, бұл мектептер өзара бәсе­кеге түссе ғана дамудың нышан­дары пайда болады. Ал Қазақ­станда әлі де болса ондай мек­тептер қалыптаспаған. 

– Қоғамда да, билікте де «ма­ман­дар тапшы» дегендей стерео­типтік ой басым ғой. Неге жаңа тұлғалар, жаңа есімдер жоқ? 

– Жаңа тұлғалар пайда болу үшін мектептер мен саланы да­мыту қажет. Мәселен, 90-жыл­дары, жоғарыда атап өткендей, саясаттану бағытында 2-3 мықты мектеп болған, сол жерден көп­теген жарқын тұлғалар озық ой­ларын ұштап, ғылыми тұрғыдан үлкен тәжірибеден өткен. 
Сонымен бірге, жоғарғы мек­теп, яғни университеттер мен өмір­дің арасында ешқандай да байланыс жоқ. Саясаттанушы оқытушылар бүгінгі қоғамдық үдерістерден алшақтап кеткен. Саясаттануды оқып жүрген аза­маттар университетті бітіргеннен кейін қайнаған өмірге қалай кі­ріп, онда қалай қалыптасу қа­жет­тігін білмейді. Өкінішке қарай, өн­діріс пен өмір арасында бай­ланыс үзілген. Міне, осындай түйінді мәселелерді шешу керек. 

Жалпы, еліміздің дамуына үл­кен әсер ететін тағы бір нәрсе – әлеуметтік орта. Интеллек­туал­дық әлеуметтік ортада ғана үлкен ғылыми орталықтар қалыпта­сады. Ал бүгінгі таңда Білім ми­нистрлігі тарих пәнін, саясаттану пәнін жоғары оқу орындарын­дағы міндетті пәндер тізімінен алып тастаған. Бұл әрине, елі­міз­дің дамуына 4-5 жылдан кейін кері әсерін тигізеді. Өйткені біз­дегі әрбір индивидиум білімді әрі тәрбиелі болуы керек. Ал бола­шақ саясаттанушы тарих пән­дерін оқымайтын болса, оның қоғамға пайдасын тигізуі екіта­лай. Әл-Фараби айтып кеткен­дей, «Ең бірінші білімді адамды емес, тәрбиелі адамды шығаруы­мыз керек». Тәрбиесіз, білімді адам көптеген залал әкеліп, қо­ғамға зиянын тигізуі ықтимал. Яғни, білімді, бірақ тәрбиесіз адам өмірге көп зиянын әкеледі. Бұл мәселелер елді ұлттық рухта тәрбиелеудің деңгейін төмен­де­теді. Бұл үлкен проблема. 

– Өзіңіз болашағы бар қандай жас мамандарды білесіз? Оларға танымал болу үшін не жетіспейді?

– Ең алдымен, адамның өз тал­пынысы болуы керек. Қазіргі таңда көптеген саясаттанушылар мемлекеттік қызметпен айналы­сып жүр. Бірақ олардың ішінен жарқын тұлғаларды көріп тұрған жоқпын. Соңғы 10-15 жылдың ішінде ұрпақтар сабақтастығы да үзіліп қалған сияқты. 

– Жас саясаттанушылардың әр деңгейдегі әкімдіктерге жұмыс­қа тұрып, іс жүзінде әкімнің пиары­мен айналысуын қаншалықты дұ­рыс деп санайсыз? Жалпы, билік органдары саясаттанушыларды өсіретін жер ме, әлде еркін ойлау қа­білетін өшіретін жер ме?

– Меніңше, бұл өмірдің бір ке­зеңі. Сол үшін мұндай қызмет­терде жұмыс істеу керек. Бірақ сонымен қатар әкімшілік дең­гейінде қалып қою шарт емес. Әйтсе де мемлекеттің шешім қа­былдау мен азаматтық қоғаммен қарым-қатынас мәселелерін прак­тикалық деңгейде көру үшін бұдан да өткен дұрыс. 

– Жақында Қазақстан үкі­метінде жаңа құрылым – Дін істері және азаматтық қоғам министр­лігі құрылды. Дәл осы министр­ліктің құрамына жастар мәселесін қосу – жастардың маргиналдану мен радикалдану проблемасының өзектілігіне байланысты ма? 

– Қазіргі таңда Қазақстанда теократиялық мемлекет құрудың күшті лоббиі барын жоғарыда да айттым. Ислам болған күннің өзінде дәстүрлі емес діни ағым­ның идеологиясын таңу қатты жү­ріп жатыр. Мұны тоқтату ке­рек. Ол үшін мемлекеттік күш-жігер қажет. Егер дәл осы ми­нистрлік осы мәселелермен тү­бегейлі айналысатын болса, көп нәрсеге көзіміз жетер еді. 

– Ал дәстүрлі емес деп қай ағымды айтар едіңіз?

– Дәстүрлі емес ағым – сәла­физм.

– Яғни, сәлафиттер бүкіл сала­ларды жаулап, қатты белсенділікке көшті дей аласыз ба? 

– Олар өте белсенді боп ба­ра­ды. Сонымен бірге, бұрын мұндай тенденция жоқ еді, бірақ қазіргі таңда Астананың өзінде әйелдер бет-аузын тұмшалап, паранжа, ниқаб киетін болған. Бұл, әрине, жан түршігерлік нәрсе.  

– Осы күнге дейін депутаттар жазғы демалыстан оралған соң, сәлафизмге тыйым салатын ар­найы заң қабылданатыны айтыл­ған еді. Бірақ таяуда терроризмге төтеп беру мәселелері Парла­мент­те талқыланған тұста «идеологияға идеологиямен қарсы тұру керек» дегендей әңгімелер айтыла бас­тады. Бірақ қаншалықты хәнафи мәзһабы, діни басқарма мен ға­лымдар сәлафизм идеологиясына қарсы төтеп беруге қауқарлы? 

– Бұл өте үлкен проблема. Бұл өзекті мәселені идеологиялық құралдармен шешу екіталай. Се­бебі, біздің елімізге сырттан келіп жатқан ықпал өте күшті. Ал оған, тіпті бір мемлекеттің ақпараттық күшінің де жетпеуі ықтимал. Ме­нің ойымша, ол үшін заңды кү­шейту керек. Жалпы, мұндай діни ағымдарды тоқтататын заң керек. Ал бұл заңның өтпей қалуының негізгі себебі – мемлекеттік ор­ган­дарда, Мәжілісте, барлық дең­гейде сәлафиттердің лоббиінің күшті екенін көрсетеді. Бұл өте қауіпті тенденция. 

Тағы да қайталап айтайын, Қа­зақстанда теократиялық мемле­кет құруға лоббиден бөлек, тап­сырыс та бар сияқты. Өкінішке қа­рай, бұл тапсырыс іс жүзінде жүзеге асып жатыр. Мәселен, дін­тануға – 150 грант пен саясатта­нуға оншақты грант бөлудің өзін­де терең мәселе бар. Алдағы 5-6 жылда Қазақстанның рухани кел­бетінің мүлдем өзгеріп кету қауi­пі жоғары. 

– Жастардың радикалды топ­-тар мен теріс ағымдардың жете­гінде кетуі тек әлеуметтік мәселе­лерге ғана байланысты ма? 

– Менің ойымша, ең басты себеп – әлеуметтік мәселе. Екінші мәселе – сырттан келіп жатқан әлеуметтік желілердегі ақпараттар ағыны. Жалпы, бұл бірнеше фак­торлар кешенінен тұратын өзекті мәселе дер едім. 
– Сұхбатыңызға рақмет! 

 Әңгімелескен 

Кәмшат ТАСБОЛАТ

Айқын-ақпарат

1901 рет оқылды Қосылған: 19.09.16
  • #1
  • атеисттер
  • дн, 19/09/2016 - 15:57

  Сонда қалай?! Мемлекетке халықтың надан, сәл нәрседен қорқақ, діншіл болғандығы "выгодно" болып тұрма?! Қазір, дүмше молдалар мен салафиттер, уаххабиттер, "типа мұсылмандар" - мына атеИСТ не деп оттап отыр деп шулайсыңдар ғой!!! Сезіп отырмын. Бірақ, айта кетейін, жалпы дін атаулының барлығы (соның ішінде ислам дініде) қазіргі заманда өз актуальдылығын жойды!!!!! Қазіргі қоғамға білімді, алғыр, шығармашыл, ақылды инженерлер мен экологтар т.б. керек. Молда, поптар мен равиндерден не пайда. Ойлайтын шығарсыздар!!!!! Дін:- "тәртіпке шақырады, адамдардың пиғылдарын түзейді, қоғам бір түзудің бойымен жүреді деп, оның барлығы УТОПИЯ!!!!! Керісінше, дін: - адамдарды қорқақ, жігерсіз қылып (быдло) көнбіс "қой" сияқты қылып қалыптастырады. Қараңдар үлкен империялардың негізін қалаған "дерский" адамдар (ғалымдар). Бұл тезисті дәлелдеп қажеті де жоқ. Қараңдар жан-жақтарыңызға!!!! Былығып, қанды қасапты өздері шығарып, өздерін-өздері қырып жатқан кімдер!!!!! Европаға барып "кафрларға" қол жайып отырған кімдер, топас, надан адамдар!!!! Причем өздерін "мұсылманбыз" деп айтады. Өтірік ашылып қалды ғой!!!!!!!! Молдалар қанша бүркемелесе де діннің (соның ішінде ислам дінінің) өтірігі ашылып қалды!!!!!!! Принципті тұсы осы емеспе әңгіменің!!!!! Нағыз мұсылман кәпірлердің жасап шығарған дүниелерін пайдаланбау керек!!!! Мерседесті мінбеңдер!!!! Құрып, надан болу, тоз-тоз болып кету деген осы!!!!!!

  • #2
  • атеисттер
  • дн, 19/09/2016 - 15:57

  Сонда қалай?! Мемлекетке халықтың надан, сәл нәрседен қорқақ, діншіл болғандығы "выгодно" болып тұрма?! Қазір, дүмше молдалар мен салафиттер, уаххабиттер, "типа мұсылмандар" - мына атеИСТ не деп оттап отыр деп шулайсыңдар ғой!!! Сезіп отырмын. Бірақ, айта кетейін, жалпы дін атаулының барлығы (соның ішінде ислам дініде) қазіргі заманда өз актуальдылығын жойды!!!!! Қазіргі қоғамға білімді, алғыр, шығармашыл, ақылды инженерлер мен экологтар т.б. керек. Молда, поптар мен равиндерден не пайда. Ойлайтын шығарсыздар!!!!! Дін:- "тәртіпке шақырады, адамдардың пиғылдарын түзейді, қоғам бір түзудің бойымен жүреді деп, оның барлығы УТОПИЯ!!!!! Керісінше, дін: - адамдарды қорқақ, жігерсіз қылып (быдло) көнбіс "қой" сияқты қылып қалыптастырады. Қараңдар үлкен империялардың негізін қалаған "дерский" адамдар (ғалымдар). Бұл тезисті дәлелдеп қажеті де жоқ. Қараңдар жан-жақтарыңызға!!!! Былығып, қанды қасапты өздері шығарып, өздерін-өздері қырып жатқан кімдер!!!!! Европаға барып "кафрларға" қол жайып отырған кімдер, топас, надан адамдар!!!! Причем өздерін "мұсылманбыз" деп айтады. Өтірік ашылып қалды ғой!!!!!!!! Молдалар қанша бүркемелесе де діннің (соның ішінде ислам дінінің) өтірігі ашылып қалды!!!!!!! Принципті тұсы осы емеспе әңгіменің!!!!! Нағыз мұсылман кәпірлердің жасап шығарған дүниелерін пайдаланбау керек!!!! Мерседесті мінбеңдер!!!! Құрып, надан болу, тоз-тоз болып кету деген осы!!!!!!

  • #3
  • Алаш ұлы
  • дн, 19/09/2016 - 16:12
  Пікір алынып тасталды!
  • #4
  • Серікбай
  • дн, 19/09/2016 - 16:31

  Үкіметтің салафиттерге тиым салмауының бірден бір себебі қазақтарды біріктірмеу,тілге, руға байланысты бөлу нәтеже бермеді.Қазақтар жер мәселесінде біріге бастады,ол қазіргі саясатқа сай болмай тұр.

  • #5
  • pikir
  • дн, 19/09/2016 - 16:42

  soz bostandygy zhoq elder osyndai bolady ortaq talqylau tandau zhoq bireu soz aitsa biri qarsy mysaly 3 alash uly

  • #6
  • Дінтанушы
  • дн, 19/09/2016 - 16:48

  150 дінтану гранты - "діннің сойылын соқ" деп емес, діннің оң-терісін танитын маман даярла деп берген шығар. Антитеократия!

  • #7
  • ШАЛА Казахпын
  • дн, 19/09/2016 - 17:50

  Неге Турцияда керi агым жок, ойткенi ол жерде дiндi мектептеен бастап окытады, ешкiм кулака лапша iлiп терiс агымдар ала алмайды. Ал бiзде орысша окыгандар мурнын тескен тайлак сиякты ..........
  Лобби емес мен сiзге ашыгын айтйын бiз ертеме кешпе Малайзия сиякты ел боламыз. Маган есе 100 Путлер, 10 Сталин келсiн .........
  Далел КУРАН-дагы кисалар акырын-акырын iске асып келедi.

  • #8
  • жəй ҚАЗАҚ
  • дн, 19/09/2016 - 18:12

  Билік ӨЗІН қоғау үшін ЕЛді саясатқа жолатпай, дінге толық бостандық беруінің арты ЕЛге, биліктің өзіне ҚАУЫП туғызуда. ҚАЗАҚ негізі ЕЛІКТЕГІШ Халық болған соң, дінді тежемесе қиын болатыны хақ.

  • #9
  • ШАЛА Казахпын
  • дн, 19/09/2016 - 18:54


  Сулпакка конкретно БАЙКОТ жариялайыкшы жiгiттер ......... https://www.nur.kz/kk/1255695-qazaqsha-soylemeymin-dep-koz-alartqan.html

  • #10
  • алхамдулилла
  • дн, 19/09/2016 - 21:35

  Кемаль Ататюрк упразднил должность шейх-уль-ислама в государстве, министерства шариата, закрыл отдельные религиозные школы и колледжи, а позже запретил шариатские суды. Новый порядок был закреплен республиканской конституцией. Все религиозные учреждения стали частью государственного аппарата. Департамент религиозных учреждений занимался мечетями, монастырями, назнаем и смещением имамов, муэдзинов, проповедников, наблюдением за муфтиями. Религию сделали как бы отделом бюрократической машины, а улемов - государственными служащими. Коран перевели на турецкий. Призыв на молитвы (азан) стал звучать на турецком языке. Выходным днем кемалисты объявили воскресенье, а не пятницу, мечеть Айя-София в Стамбуле превратилась в музей. В быстро росшей столице Анкаре практически не строили мечетей. По всей стране власти косо смотрели на появление новых мечетей и приветствовали закрытие старых. Преобразования затронули и арабский алфавит. Временное введение латиницы для тюркских языков в Советском Союзе подтолкнуло к тому же деянию Мустафу Кемаля. Новый алфавит был подготовлен за несколько недель. Национальное собрание приняло закон, вводивший новый турецкий алфавит и запретивший применение ' арабского с 1 января 1929 года.
  ------------------------------------------
  еркек

  • #11
  • білгіш
  • дн, 19/09/2016 - 21:37
  Пікір алынып тасталды!
  • #12
  • 11-ге
  • дн, 19/09/2016 - 22:31

  қайдағыны айтпай жайыға отырша ат төбеліндей азшылық қалайша ондайды істей алады. кейбіреудер салаф, салаф деп салпақтап ұлтымыздың негізгі проблемаларын ұмытқандай - маскүнемдік, нашақорлық, мәңгүрттік, жезөкшелік ж/е т.т.

  • #13
  • 7 шала қазаққа.
  • дн, 19/09/2016 - 22:32

  Турцияны мысал қылмай ақ қой.Дінді мектепте оқытады кері ағым жоқ деп.Көріп жүрміз киноларынан бір екеуінақ айтайын ағасы қарындасымен бірге баняға барады.Балалары үйленіп қызы байға тиіп жатыр,шешелері шолтыйтып көйлек киіп шашын жайып жүреді.Киген киімі,жүрген жүрісі мұсылмандықтан кетіп қалған ғой,фильмдерінен байқағаным.Оның қасында біз қазақта ондай ұятты мұсылманға жат нəрселер жоқ.

  • #14
  • 13-ке
  • дн, 19/09/2016 - 22:52

  Түркияны турция деп жазып сенде біреуге ақыл айтасың ау сабаз..

  • #15
  • Cырт көз сыншы
  • сс, 20/09/2016 - 0:30

  Автор атеистер мен құдайсыздарға келетін бәлені алдын ала ерте аңғарып отыр. (Оларға осы бастан арқан дайындай берсе болады:))) Қазақстан Кеңес Одағынан шығар кезде де "біз бұл одақтан шықпаймыз, конфедерация құрамыз" деп 85 пайыз Кеңес Одағын сақтауды жақтаған халықты өзіме қарсы қойып алмайын деп Назарбаев үлкен дипломаттық танытқан. Бірақ Кеңес Одағында қалған жоқпыз, соңынан болса да тәуелсіздік алып шықтық қой. Бұл жолы да сондай үлкен дипломатия бар. Әйтпесе қазір "келешек Ислам мемлекетіне айналамыз" деп жарияға жар салып отырсақ Қазақстандағы әлі де көздері толық жойлып бітпеген Құдай атқан атеистер, тәңіршілер, кәпірлер, екіжүзділер өре түрегеліп, жаппай бас көтермейді ма? Сол үшін "зайырлылықты сақтаймыз, демократия біздің ең негізгі әрі соңғы мақсатымыз" деп қойып, Исламды жәй жәй осылай дамыта беру керек. Кеңес Одағы тарағанда бір де медресеміз болмаса, қазір Аллаға шүкір он шақты медресеміз, бір Ислам университетіміз бар, қарилар дайындау орталықтары, 3 мыңға жуық мешіміз бар. Әлі де салынып жатыр. 1 Исламдық телеарна, ондаған мешіт сайттары күні түні хабар таратуда. Ю-тюбта қанша мыңдаған діни уағыздарымыз бар! Тәубе, тәубе. Елдің келешегі жастар болса, жастардың басым бөлігі күннен күнге дінге бет бұрып, мешіттерге сыймай жатыр. Президентіміз намазын орындайтын, қажылыққа 2 рет барған мұсылман адам. Отбасы мүшелері де қажылық парыздарын өтеген, мешіттер мен қоғамдық орындарда намазханалар салдырған мұсылмандар. Арақ пен темекі сияқты уларға да жыл санап айыпұлдар мен салықтарды арттырып шектеп жатыр. Казино сияқты шайтанның ордаларын үлкен қалалардан қуып жіберді. Аңқау халықты қанап жатқан алаяқ бақсылар мен көріпкелдерге қарсы арнайы шаралар да бірте бірте қолға алып жатыр. Енді елді Исламды мемлекетке айналдыруға қазір бұдан артық не керек, бәрін бір күнде орнатып тастаймыз деп анау Шешенстан, Дайш ұйымы сияқты елдерін ауыр бүліктерге, қырғындарға ұрындырып алуға болмайды ғой. Осыны да түсінбейсіздер ме?

  • #16
  • Cырт көз сыншы
  • сс, 20/09/2016 - 0:41
  Пікір алынып тасталды!
  • #17
  • Мергенбай
  • сс, 20/09/2016 - 0:43

  Ерлан Саировтын кандай адам екенын былмеймын. Бырак айтып отыргандары ащы шындык.
  КМДБ нын багыты Мысыр мемлекетыне бейымделген ислам. Ал-Азхар ислам универсиетынен окып шыккандар дастурлы исламды насихаттай жургенын корып журмыз. Сол университетты бызде ашкан экс муфти Дербысалы аулиеге зиярат жасауды Ширкке шыгарып: Шындык пен сумдык деген деректы фильм дайындаган.
  Осы багытта журып келе жаткан КМДБ салафизммен калай куреседы? Олар ушын нагыз салафилер - пайгамбар мен сахабалар. Осыдан кейын салафизмге тыйым салып кор.
  Алдымен бул созды нактылап алындар. Ол заманда ызгылерды салаф деды ме, салих деды ме, басты маселе осы! Билыктегылердын басын катырган осы жагдай, агайын.

  • #18
  • Cырт көз сыншы
  • сс, 20/09/2016 - 0:53

  Автор атеистер мен құдайсыздарға келетін бәлені алдын ала ерте аңғарып отыр. (Оларға осы бастан арқан дайындай берсе болады:))) Қазақстан Кеңес Одағынан шығар кезде де "біз бұл одақтан шықпаймыз, конфедерация құрамыз" деп 85 пайыз Кеңес Одағын сақтауды жақтаған халықты өзіме қарсы қойып алмайын деп Назарбаев үлкен дипломаттық танытқан. Бірақ Кеңес Одағында қалған жоқпыз, соңынан болса да тәуелсіздік алып шықтық қой. Бұл жолы да сондай үлкен дипломатия бар. Әйтпесе қазір "келешек Ислам мемлекетіне айналамыз" деп жарияға жар салып отырсақ Қазақстандағы әлі де көздері толық жойлып бітпеген Құдай атқан атеистер, тәңіршілер, кәпірлер, екіжүзділер өре түрегеліп, жаппай бас көтермейді ма? Сол үшін "зайырлылықты сақтаймыз, демократия біздің ең негізгі әрі соңғы мақсатымыз" деп қойып, Исламды жәй жәй осылай дамыта беру керек. Кеңес Одағы тарағанда бір де бір медресеміз болмаса, қазір Аллаға шүкір он шақты медресеміз, Бір Ислам университетіміз бар, қарилар дайындау орталықтарымыз, 3 мыңға жуық мешіміз бар. Әлі де салынып жатыр. 1 Исламдық телеарна, ондаған мешіт сайттары күні түні дін уағыз хабарлар таратуда. Ю-тюбта қанша мыңдаған діни уағыздарымыз бар! Тәубе, тәубе!!! Елдің келешегі жастар болса, жастардың басым бөлігі күннен күнге дінге бет бұрып, мешіттерге сыймай жатыр. Президентіміз намазын орындайтын, қажылыққа 2 рет барған мұсылман адам. Отбасы мүшелері де қажылық парыздарын өтеген, мешіттер мен қоғамдық орындарда намазханалар салдырған мұсылмандар. Арақ пен темекі сияқты харам уларға да жыл санап айыпұлдар мен салықтарды арттырып, олардың таралуын шектеп жатыр. Казино сияқты шайтанның ордаларын үлкен қалалардан қуып жіберді. Аңқау халықты қанап жатқан алаяқ бақсылар мен көріпкелдерге қарсы арнайы шаралар да бірте бірте қолға алынып жатыр. Енді елді Исламдық мемлекетке айналдыруға қазір бұдан артық не керек? Бәрін бір күнде орнатып тастаймыз деп анау Шешенстан, Дайш ұйымының содырлары сияқты елді ауыр бүліктер мен қанды қырғындарға ұрындырып алуға болмайды ғой. Осыны да түсінбейсіздер ме?

  Ата бабаға сыйыну деген бәлені уағыздап жүрген пірсымақтар да мүфтияттан әлде қашан қуылды.

  • #19
  • Мергенбай
  • сс, 20/09/2016 - 0:54
  Пікір алынып тасталды!
  • #20
  • Мергенбай
  • сс, 20/09/2016 - 0:56

  Ай, тусынбей кетесын-ау осы?

  • #21
  • Арман
  • сс, 20/09/2016 - 1:21

  Cырт көз сыншы шындықты айтып отыр ғой, несіне ренжисіздер? Өтірік болса айт мынау сөзің өтірік деп.

  • #22
  • Ашынған
  • сс, 20/09/2016 - 2:40
  Пікір алынып тасталды!
  • #23
  • Агностик
  • сс, 20/09/2016 - 7:43

  Тубинде дамыган ел боламыз десек жастарга дин емес гылым-билимди куала деуимиз керек. Билимди адамнын кози ашык болады. Сурак кояды, сынайды - оны зомбиландыру онай емес. Кудайдын бар-жогы казирги гылым бойынша дэлелденбегенине кози жетеди, билимди адамнын. Ал кудайдын бар-жогы кумэнди болса, ол адам эртурли дини ертеги китэптерге сене ме? Салафиттердин негизги жастар мен анкауларды "корага киргизу" технологиясы: жумак, тозак деген карапайым " камшы мен прэник" далбасасына сене ме? Эрине, жок.
  Ал егер салафиттер биликтин кулагына лапша илип: "Биз биликти эркашанда колдаймыз" деген алдамшы технологиясымен алдай алса, ол оте окиништи болады - биликке де, халыкка да. Арамза салафиттер биликке келген сон ол создин бэрин "умытады" да букил елди, билигимен коса кан каксатады. Биликти соншалыкты ангал жэне сокыр деп ойламаймын. Корип отырмыз гой салафиттердин дуние жузинде не истеп жаткандарин. Битпейтин кан тогис, битпейтин азап мына елдерде журип жатыр: Сирия, Ирак, Ауганыстан, Дагистан, Пакистан, Йемен, Нигерия, Мали, Палестина, Судан, Ливия, Ливан, Туркия, Египет. Барлыгындагы канды кыргынды онбаган салафиттер жургизуде.
  Думшелердин елдеги моралдык акуалга эсер етуине келсек (жезокшелик, урлык, эдилетсиздик жэне т.б.) - олар оны шеше алмайтындыгын уакыт корсетти. Салафиттер оздеринин халал-жезокшелигимен эдепсиздикти одан эри ушыктыруда. Олар рэкетирликпен айналысуда.
  Эдепсиздикти озимиздин дэстур мен заманауи технологиялар аркылы озимиз дурыстауга тырысуымыз керек. Жастармен жумыс истеуимиз керек. Кешеги кенес укимети кезиндеги моралдык ахуал ешкандай кудайдан коркыту технологиясынсыз-ак казиргиден кейбир аспектилерде дурыстау еди гой. Ягни, соларды еске алайык, колданайык.

  • #24
  • Максат
  • сс, 20/09/2016 - 11:04

  23 ке, неге атеизмды, тоталитаризмды ансай бересындер? Улттык исламга кайтуды колдамайсындар ма?

  • #25
  • https://www.instagram.com/p/BKiIJD9hTsJ/?taken-by=kadyrov_95
  • сс, 20/09/2016 - 11:37

  https://www.instagram.com/p/BKiIJD9hTsJ/?taken-by=kadyrov_95

  • #26
  • ШАЛА Казахпын
  • сс, 20/09/2016 - 11:49
  Пікір алынып тасталды!
  • #27
  • Алмат
  • сс, 20/09/2016 - 13:05
  Пікір алынып тасталды!
  • #28
  • Кейкі
  • сс, 20/09/2016 - 14:20

  Қайрат,Бекболат,Мұхамеджандар тұрғанда салафиттік лобби бола береді.

  • #29
  • Абдуссалам
  • сн, 21/09/2016 - 17:28

  Жаңа минстрлік ашылыпты бірәз нәрсенің басы ашылатын шығар деген сенімдеміз. Уақыт еншісіне қалдырайық деп отырмыз.

Вход