سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2011 مامىر

3 مامىر, 2011 ساعات 07:14

مۇقاعالي اتىنداعى جارىس

اباي-اقپارات 2622

3 مامىر, 2011 ساعات 06:56

ايدوس سارىم.: «شىندىققا مونوپوليا جوق...»

اباي-اقپارات 1656

3 مامىر, 2011 ساعات 05:34

كۇي ونەرى سايتى

اباي-اقپارات 4125

3 مامىر, 2011 ساعات 05:09

تۇرسىن جۇرتباي. «ۇرانىم – الاش!..» (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2765