دۇيسەنبى, 25 قىركۇيەك 2023

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 قىركۇيەك, 2023 ساعات 13:54

اباي قۇنانبايۇلى | قازاق برەندى

Abai.kz 665 0

29 ماۋسىم, 2023 ساعات 15:26

رەسەيدى توڭكەرىس ەلەسى كەزىپ ءجۇر...

Abai.kz 4186 0

9 ناۋرىز, 2023 ساعات 13:32

گرۋزيا نەگە كوتەرىلدى؟

Abai.kz 9535 10