جۇما, 28 اقپان 2020

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 اقپان, 2020 ساعات 12:23

قۋاندىق تۇمەنباي. ءومىر عوي

Abai.kz 477 0

25 اقپان, 2020 ساعات 11:39

قازىرگى ادەبيەت قانداي بولۋ كەرەك؟..

بەيبىت قويشىباەۆ 780 10

14 اقپان, 2020 ساعات 12:59

دۋمان رامازان. داۋىس

Abai.kz 2322 8

3 اقپان, 2020 ساعات 11:16

اين رەند. مەنىڭ ساتىپ العان كۇيەۋىم

Abai.kz 3229 10

29 قاڭتار, 2020 ساعات 10:47

نۇرحالىق ابدىراقىن. زاۋال

Abai.kz 3841 0

21 قاڭتار, 2020 ساعات 09:18

ل.تولستوي. ىلياس

Abai.kz 4998 10

17 قاڭتار, 2020 ساعات 10:50

قۋاندىق شاماحايۇلى. ورىنباسار

Abai.kz 3011 25