جەكسەنبى, 23 قاڭتار 2022

2016 تامىز

1 تامىز, 2016 ساعات 09:50

تاشكەنتتە قايتادان بەنزين تاپشىلىعى بايقالادى

اباي-اقپارات 3609

1 تامىز, 2016 ساعات 09:46

كارىم ءماسىموۆ. "زاڭ مەن ەرەجە بارشاعا ورتاق"

"زاڭدار مەن ەرەجەلەر بارشاعا ورتاق" – كارىم ءماسىموۆ ججە بۇزعانىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى بارلىق قۇقىعى قورعالعان.

اباي-اقپارات 5325