جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2010 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2010 ساعات 06:09

الماتىدا IX-شى ەۋرازيالىق مەديافورۋم اشىلدى

اباي-اقپارات 1745

27 ءساۋىر, 2010 ساعات 05:50

تاريحي سانانىڭ سارالىعىن ساقتايىق

اباي-اقپارات 1904