جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2010 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2010 ساعات 06:35

الماتىدا فارماتسەۆتيكالىق فيرما تونالدى

اباي-اقپارات 1922

30 ءساۋىر, 2010 ساعات 05:26

قازاقستاننىڭ ۇلت بىرلىگى دوكتريناسى

اباي-اقپارات 5773