دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

2010 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2010 ساعات 06:35

الماتىدا فارماتسەۆتيكالىق فيرما تونالدى

اباي-اقپارات 1733

30 ءساۋىر, 2010 ساعات 05:26

قازاقستاننىڭ ۇلت بىرلىگى دوكتريناسى

اباي-اقپارات 4632