سارسەنبى, 28 شىلدە 2021

2018 مامىر

2 مامىر, 2018 ساعات 08:46

سوفى سماتاەۆ. زيالىم با، زياندىم با؟..

Abai.kz 4450

2 مامىر, 2018 ساعات 08:40

كۇركە تىگىپ ويناۋ

نۇربول حاناعاتۇلى 3738

2 مامىر, 2018 ساعات 08:36

بىرەۋدىڭ ماسكىبىشى بىرەۋگە مەرسەدەس كورىنىپتى

ەرجان ءتالىپ 3630

2 مامىر, 2018 ساعات 08:31

Cيرياعا كەتتىم...

مۇحتار شەرىم 4143

2 مامىر, 2018 ساعات 08:22

"سۇراق" شەشىلمەيدى، سۇراققا جاۋاپ بەرىلەدى

ءدۇرالى دۇيسەباي 3000