دۇيسەنبى, 20 قاڭتار 2020

2012 مامىر

30 مامىر, 2012 ساعات 07:31

مۇحتار شەرىم. اگەنتتەگى سۇلۋعا سمس حات

اباي-اقپارات 1647

30 مامىر, 2012 ساعات 07:16

سەرگەك ەرسايىن. ممم: ماۆرودي – الدار ما، دون كيحوت پا؟

اباي-اقپارات 1604

30 مامىر, 2012 ساعات 06:46

قاجىمۇقان عابدوللا. كىممەن بولە جەيمىز؟..

اباي-اقپارات 1487

30 مامىر, 2012 ساعات 06:26

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1314

29 مامىر, 2012 ساعات 09:49

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 28.05.2012

اباي-اقپارات 1632

29 مامىر, 2012 ساعات 08:26

ساندالما، سەيدۋمانوۆ!

اباي-اقپارات 1413