سەنبى, 19 قازان 2019

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 قازان, 2019 ساعات 13:03

قازاق سپورتىنىڭ قوجاسى - مينيسترلەر مەن ميلليونەرلەر

قۋانىش قاپپاس 1726 8

6 قازان, 2019 ساعات 10:25

گولوۆكين IBF جانە IBO بەلدىگىن قايتارىپ الدى

قۋانىش قاپپاس 1460 12

24 قىركۇيەك, 2019 ساعات 15:40

«Qazsport» قازاققا نە كورسەتىپ ءجۇر؟

قۋانىش قاپپاس 3102 25

23 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:25

الەم بىرىنشىلىگىنەن 1 التىن مەدال عانا بۇيىردى

قۋانىش قاپپاس 2190 5

19 قىركۇيەك, 2019 ساعات 10:22

الەم چەمپيوناتى: قورجىندا التى مەدال بار

قۋانىش قاپپاس 3649 6

18 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:42

الەم چەمپيوناتى: تىكەلەي ترانسلياتسيا

قۋانىش قاپپاس 1826 3

12 قىركۇيەك, 2019 ساعات 14:12

قازاق فۋتبولى قازاقتى «توناپ جاتىر»...

قۋانىش قاپپاس 3379 14