بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 شىلدە, 2019 ساعات 15:08

قازاعى كوپ «قايرات» پەن اقشاسى كوپ «استانا»

قۋانىش قاپپاس 3793 9

17 شىلدە, 2019 ساعات 12:14

ۋنيۆەرسيادا جۇلدەگەرلەرىنە قانشا سىياقى بەرىلەدى؟

قۋانىش قاپپاس 1919 0

30 ماۋسىم, 2019 ساعات 22:37

قىزىلوردالىق «قايسار» جەڭىسكە جەتتى

قۋانىش قاپپاس 2345 1

20 ماۋسىم, 2019 ساعات 13:42

قىزىلوردالىق «قايسار» قازاقستان كۋبوگىنىڭ فينالىنا شىقتى

قۋانىش قاپپاس 2148 4