بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 ماۋسىم, 2019 ساعات 21:45

گولوۆكيننىڭ گونورارى نەگە از؟

قۋانىش قاپپاس  3638 9

31 مامىر, 2019 ساعات 21:23

قىزىلوردالىق «قايساردىڭ» قارقىنى كوڭىل قۋانتارلىق

قۋانىش قاپپاس 2695 2

27 مامىر, 2019 ساعات 12:43

قازاقستاننىڭ «حالىق بارىسى» انىقتالدى

قۋانىش قاپپاس 2782 8

21 مامىر, 2019 ساعات 03:53

گولوۆكين قازاقتىڭ ماقتانىشى ەمەس

قۋانىش قاپپاس 13771 77

25 ءساۋىر, 2019 ساعات 11:01

جارتىلاي فينالدا جەتى بوكسشىمىز جۇدىرىقتاسادى

قۋانىش قاپپاس 4547 8