جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111492. جازىلعاندار — 106187. قايتىس بولعاندار — 1825

2010 ناۋرىز

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 12:20

اتىراۋ وبلىسىندا ءۇش بالا ساندىقتا تۇنشىعىپ ءولدى

اباي-اقپارات 1866

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:31

جۇت كەزىندە جۇرت بولىپ جۇمىلايىق

اباي-اقپارات 1947

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 08:59

«ءبىز وزگەرىستى قالايمىز!»

اباي-اقپارات 1857

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 16:41

ماسكەۋدە جانكەشتىلەر جارىلىس جاسادى

اباي-اقپارات 1754

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:14

«ماكەن قىزدىڭ داۋى»

اباي-اقپارات 2597

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:09

ەلدI بيلەگەن ەلدI تىڭداي بIلە مە؟

اباي-اقپارات 1909