سارسەنبى, 22 قاڭتار 2020

2012 شىلدە

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:55

پلەنۋمعا باردىڭىز با نەمەسە توراعالىققا كىم لايىق؟

اباي-اقپارات 1639

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:52

كۇرەسكەر اقىننىڭ قايراقتاي فورمۋلاسى

اباي-اقپارات 1954

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:50

وقۋشى تاعدىرى كىمنىڭ قولىندا؟

اباي-اقپارات 1696

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:48

كوكشەدە كول تارتىلىپ بارادى

اباي-اقپارات 1691

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:46

گولوششەكين – ديكتاتور

اباي-اقپارات 3302

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:44

اشارشىلىق جىلى تۋعاندار ەلەۋسىز قالماسا...

اباي-اقپارات 1689