جەكسەنبى, 16 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 102287. جازىلعاندار — 80716. قايتىس بولعاندار — 1269

2012 شىلدە

30 شىلدە, 2012 ساعات 08:40

كەلىمسەك قىتاي اتلەتتەرى لوندوننان سىرت قالدى

اباي-اقپارات 1744

30 شىلدە, 2012 ساعات 08:19

باس باپكەردىڭ بۇكپەسىز اڭگىمەسى

اباي-اقپارات 1623

30 شىلدە, 2012 ساعات 07:55

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1618