سەيسەنبى, 22 قازان 2019

2013 مامىر

1 مامىر, 2013 ساعات 06:41

جولىمبەت ماكىشەۆ. دۇمشەلەر ءدىنىمىزدى قورلاپ جاتىر

اباي-اقپارات 1445

1 مامىر, 2013 ساعات 06:28

حالىقتار دوستىعىنىڭ قازىعى – قازاق!

اباي-اقپارات 1585

1 مامىر, 2013 ساعات 06:04

زەينەپ احمەتوۆا. بابالار اماناتى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2700

1 مامىر, 2013 ساعات 05:39

مۇحتار اۋەزوۆ. وقىعان ازامات

اباي-اقپارات 12072