بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

2013 مامىر

1 مامىر, 2013 ساعات 06:41

جولىمبەت ماكىشەۆ. دۇمشەلەر ءدىنىمىزدى قورلاپ جاتىر

اباي-اقپارات 1663

1 مامىر, 2013 ساعات 06:28

حالىقتار دوستىعىنىڭ قازىعى – قازاق!

اباي-اقپارات 1853

1 مامىر, 2013 ساعات 06:04

زەينەپ احمەتوۆا. بابالار اماناتى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3043

1 مامىر, 2013 ساعات 05:39

مۇحتار اۋەزوۆ. وقىعان ازامات

اباي-اقپارات 15711