جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

2013 مامىر

2 مامىر, 2013 ساعات 09:29

زەينەپ احمەتوۆا. بابالار اماناتى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 6645

2 مامىر, 2013 ساعات 09:01

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ەرمۇرات باپي (باسى)

اباي-اقپارات 2047