سەنبى, 25 قاڭتار 2020

2013 قازان

28 قازان, 2013 ساعات 10:35

قازاق وتىرسا - وپاق، تۇرسا - سوپاق بولدى. نەگە؟

اباي-اقپارات 1788

28 قازان, 2013 ساعات 08:39

«گۇرجى ارمانى» ورىندالدى

اباي-اقپارات 1445

28 قازان, 2013 ساعات 03:37

مۇساتاەۆ سەيىلبەك. قازاقستان - قازاق ەلى

اباي-اقپارات 2464

25 قازان, 2013 ساعات 16:54

بەينە لەكتسيا - 8

اباي-اقپارات 1322

25 قازان, 2013 ساعات 11:28

شىمكەنت قالاسىندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ جاعدايى قالاي؟

اباي-اقپارات 1434