سەنبى, 18 قاڭتار 2020

2013 قازان

2 قازان, 2013 ساعات 12:35

«جاس ازامات» گازەتىنىڭ سەگىزىنشى سانى

اباي-اقپارات 1635

2 قازان, 2013 ساعات 12:21

اۋىت مۇقيبەك. اتا-بابا اماناتىنا ادال بولايىق!

اباي-اقپارات 1721

2 قازان, 2013 ساعات 12:16

سۇلتان امان شوتاەۆ. ۇلى بابا ۇرپاعىمىز

اباي-اقپارات 2333

2 قازان, 2013 ساعات 11:53

امانگەلدى سەيىتحان. ءتىل مەن ءزىل

اباي-اقپارات 1591

2 قازان, 2013 ساعات 06:47

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: جارىلقاپ قالىباي

اباي-اقپارات 1636

1 قازان, 2013 ساعات 05:30

تۇرسىن جۇرتباي. توبىرلار تالقىسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2044