سارسەنبى, 23 قازان 2019
اباي.tv 5188 0 پىكىر 11 شىلدە, 2014 ساعات 17:56

«جابىرقاپ ءجۇرمىن»(بەينەبايان)

قۇرمەتجان باعداۋلەتۇلى 1983 جىلدىڭ تۇلەگى. شىڭجاڭنىڭ التاي ايماعىنداعى سال-سەرىلەردىڭ مەكەنى ساۋىردىڭ باۋرايىندا تۋىپ-وسكەن. قازىر ءۇرىمجى قالاسىندا تۇرادى. ول قىتايداعى قانداستارىمىزعا «جاڭا اۋەن» كونتسەرتتىك كومپانياسىنىڭ ءانشىسى رەتىندە ەتەنە تانىس. ء«بىر سەن ءۇشىن» اتتى ءان تاسپاسى جارىق كورگەن.

«جابىرقاپ ءجۇرمىن» دەپ اتالاتىن بۇل بەينەبايان - قۇرمەتجاننىڭ العاشقى بەينەبايانى.

قازىرگى ۋاقىتتا دىبىس رەجيسسەرى بولىپ قىزمەت اتقاراتىن قۇرمەتجان باعداۋلەتۇلى الداعى كۇندەردە بىرنەشە بەينەباياننىڭ تۇساۋىن كەسپەك. 

ازىرلەگەن ەرلان تولەۋباي 

Abai.kz

0 پىكىر