بەيسەنبى, 3 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133887. جازىلعاندار — 118004. قايتىس بولعاندار — 1990
ايتقىش ەكەن 3374 0 پىكىر 22 اقپان, 2016 ساعات 11:18

بايان

"ايدوس بىرەۋدى ۇرىپ كەتىپتى" دەمەي، "گۇلجاننىڭ كۇيەۋى بىرەۋدى ۇرىپ كەتىپتى" دەپ ەل وسەكتەسە، نامىستان ولەتىن شىعارمىن. باياننىڭ قۇلاعىن ابدەن شۋلاتتىڭىزدار عوي.

ايدوس جۇقانۇلى

Facebook-تەگى پاراقشاسىنان

0 پىكىر