جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111492. جازىلعاندار — 106187. قايتىس بولعاندار — 1825
4236 0 پىكىر 28 قاڭتار, 2017 ساعات 09:58

دوس كوشىم."دەموكراتيا ءدارىسى"

قۇرمەتتى وقىرمان!

سىزدەردىڭ نازارلارىڭىزعا، قوعام قايراتكەرى دوس كوشىم مىرزانىڭ "دەموكراتيا ءدارىسى" اتتى ۆيدەو جيناعىن ۇسىنامىز.

ءبىرىنشى تاقىرىپ ء"ادىل سايلاۋ ينستيتۋتى.

قابىل الىڭىزدار!

Abai.kz

0 پىكىر