سەيسەنبى, 18 اقپان 2020
جاڭالىقتار 3073 16 پىكىر 9 قاڭتار, 2018 ساعات 12:47

پرەزيدەنت نازارباەۆ ماڭىزدى مالىمدەمە جاسايدى

 

قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ قازاقستان حالقىنا ماڭىزدى مالىمدەمە جاساۋعا دايىندالۋدا.   بۇل تۋرالى قازاقپارات حاا-ءنىڭ تىلشىسىنە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي حابارلادى.

اباي-اقپارات

 

 

16 پىكىر