بەيسەنبى, 16 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 65188. جازىلعاندار — 39066. قايتىس بولعاندار — 375
اباي.tv 4671 5 پىكىر 21 قازان, 2019 ساعات 17:08

ديماش قۇدايبەرگەن - حالىق ءانى - "سامالتاۋ"

ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ورىنداۋىندا حالىق ءانى - "سامالتاۋ"

Abai.kz

 

5 پىكىر