جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133887. جازىلعاندار — 118004. قايتىس بولعاندار — 1990

2009 جەلتوقسان

24 جەلتوقسان, 2009 ساعات 07:57

ءاليا بوپەجانوۆا: مادەنيەت - الەمنىڭ تىرەگى

اباي-اقپارات 2564

24 جەلتوقسان, 2009 ساعات 07:47

كەرەكۋ: 1986 جىل، جەلتوقسان...

اباي-اقپارات 2003

24 جەلتوقسان, 2009 ساعات 07:33

وزا شاپقان وڭعار بولدى!

اباي-اقپارات 1896