سەنبى, 15 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269

2011 قاڭتار

31 قاڭتار, 2011 ساعات 03:25

بولاشاقتىڭ ىرگەسىن بىرگە قالايمىز

اباي-اقپارات 1971

31 قاڭتار, 2011 ساعات 03:11

ابىلاي ماۋدانوۆ. جاساسىن جەمقورلىق!

اباي-اقپارات 2001

31 قاڭتار, 2011 ساعات 03:04

عالىم باقىتكەرەيۇلى. ءمازحاب جانە مەملەكەت

اباي-اقپارات 1749

29 قاڭتار, 2011 ساعات 15:36

قۇرمەتتى حانىمدار مەن مىرزالار!

اباي-اقپارات 2288

29 قاڭتار, 2011 ساعات 13:29

كابۋلدىڭ ورالىعىندا قۋاتتى جارىلىس بولدى

اباي-اقپارات 1547