دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 99442. جازىلعاندار — 72523. قايتىس بولعاندار — 1058

2011 قاڭتار

31 قاڭتار, 2011 ساعات 07:17

نازارباەۆ 7-شi قىسقى ازيا ويىندارىن اشتى

اباي-اقپارات 1864

31 قاڭتار, 2011 ساعات 03:33

جارلىق. «2011 جىل تاۋەلسىزدىكتىڭ 20 جىلدىعى جىلى»

اباي-اقپارات 1599