بەيسەنبى, 1 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725

2012 قازان

3 قازان, 2012 ساعات 08:14

مالىمدەمە: ەۋرازيالىق وداققا قارسىمىز!

اباي-اقپارات 1542

3 قازان, 2012 ساعات 07:48

المات ءيسادىل. قىزىل ولەڭ

اباي-اقپارات 2937

3 قازان, 2012 ساعات 07:29

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1950

2 قازان, 2012 ساعات 09:49

بۇگىن العاشقى قازاقتىڭ عارىشقا ۇشقانىنا - 21 جىل

اباي-اقپارات 1580

2 قازان, 2012 ساعات 09:48

ەلىمىزدە 2030 جىلدان سوڭ جاپپاي سۋ تاپشىلىعى باستالادى

اباي-اقپارات 1649

2 قازان, 2012 ساعات 09:47

قىتاي شارۋالارى ءوز ءونىمىن جەمەيدى ەكەن

اباي-اقپارات 1449