دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 131659. جازىلعاندار — 116461. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 اقپان

21 اقپان, 2013 ساعات 07:49

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1661

20 اقپان, 2013 ساعات 11:38

ساق داۋىرىنە تيەسىلى جادىگەرلەر تابىلدى

اباي-اقپارات 1843

20 اقپان, 2013 ساعات 10:22

ابۋباكىر سمايىلوۆ. قازاق كوشىپ بارادى لوندونىنا

اباي-اقپارات 1705

20 اقپان, 2013 ساعات 10:11

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (باسى)

اباي-اقپارات 2152