سەنبى, 31 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111953. جازىلعاندار — 106310. قايتىس بولعاندار — 1825

2013 اقپان

1 اقپان, 2013 ساعات 07:46

ديدار امانتاي. قاراعايلىداعى تانگو

اباي-اقپارات 1815

1 اقپان, 2013 ساعات 07:32

عاريفوللا انەس. قازاقتىڭ باعىنا تۋعان «قازاق» (باسى)

اباي-اقپارات 2806

1 اقپان, 2013 ساعات 07:27

پرەستۋپلەنيە پروتيۆ كازاحسكوگو نارودا

اباي-اقپارات 1907