دۇيسەنبى, 28 قاراشا 2022

2020 مامىر

28 مامىر, 2020 ساعات 13:53

پرەزيدەنت ءدوپ باستى نەمەسە «جوعالعان بۋىننان» دات!

مۇحتار كارىباي 6459

28 مامىر, 2020 ساعات 12:47

پرەزيدەنت احمەتجان ەسىموۆتى قابىلدادى

Abai.kz 2944

28 مامىر, 2020 ساعات 12:43

سپورت كوميتەتىنىڭ ورىنباسارلارى ۇستالدى

Abai.kz 3486

28 مامىر, 2020 ساعات 12:31

Cىبىرگە كەلىن بولعان قىز

بالنياز اجنيازوۆ 9918