جەكسەنبى, 20 ماۋسىم 2021

2020 مامىر

29 مامىر, 2020 ساعات 13:40

قازاقستاندا قانشا قازاق ءتىلدى قازاق بار؟

اسحات قاسەنعالي 2855

29 مامىر, 2020 ساعات 13:38

ءبىز دامىعان ەمەس، ءالى دە دامۋشى ەلمىز...

ءامىرجان قوسان 2311

29 مامىر, 2020 ساعات 13:34

زەينوللا سانىكتى قارالاعان قابدەشتىڭ ءوزى قانداي؟..

توكەن شوتانبەكوۆ 3210

29 مامىر, 2020 ساعات 13:30

اقىل ايتقىش، شەن تاققىش قالپىمىزدان وزگەرمەدىك

ساكەن الداشباەۆ 2795