سەنبى, 31 شىلدە 2021
1970 6 پىكىر 12 اقپان, 2020 ساعات 15:54

"روسكوسموس" 2020 جىلى بايقوڭىردان 18 زىمىران ۇشىرادى

روسكوسموس 2020 جىلى بايقوڭىر عارىش ايلاعىنان شامامەن 18 زىمىران ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى «روسكوسموس» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى دميتري روگوزين مالىمدەدى.

روگوزيننىڭ ايتۋىنشا، ۆوستوچنىي مەن پلەسەتسك عارىش ايلاعىنان جانە فرانتسۋز گۆياناسىنداعى كۋرۋ كوسمودرومىنان دا زىمىران ۇشىرۋ جوسپارلانعان. الايدا، ول بايقوڭىرعا باسقالاردان كوپ جۇك بولاتىنىن ايتتى.

«بايقوڭىردان شامامەن 18 زىمىران ۇشىرىلادى. بۇل وتە كوپ»، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 2019 جىلى جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا رەسەي عارىش اگەنتتىگى تاسس-قا "2020 جىلى رەسەي 40-تان استام عارىش زىمىراندارىن ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر" دەپ مالىمدەدى.

Abai.kz

6 پىكىر