جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5
جاڭالىقتار 2599 0 پىكىر 31 قاڭتار, 2014 ساعات 08:54

عالىم سماعۇلۇلىنىڭ كاريكاتۋرالارى

1. پارلامەنت

2. كوكتەمدى كۇتۋ

3. كەدەندىك وداق

4. قوقىس جاشىگى

1. پارلامەنت

2. كوكتەمدى كۇتۋ

3. كەدەندىك وداق

4. قوقىس جاشىگى

0 پىكىر