دۇيسەنبى, 18 قازان 2021
اباي.tv 5313 0 پىكىر 12 قاڭتار, 2017 ساعات 14:07

نوعاي قىزىنىڭ جان تەبىرەنتەر ءانى

«ورمانبەت بي ولگەندە،

ون سان نوعاي ايىرىلدى.

قازاق سىرتقا (سارتقا) قايىرىلدى،

نۋ سان كۇڭىرەندى، قايعىردى»

كەشەگى ءبىر اتانىڭ بالاسى نوعاي جىرى ءار قازاقتىڭ جۇرەگىن شىمىرلاتارى ءسوزسىز.

"The Qazaq Times"

0 پىكىر