سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1699

2009 قاراشا

30 قاراشا, 2009 ساعات 06:56

سەرiك اقسۇڭقارۇلى. تونىكوك پەن تەمIرحان

اباي-اقپارات 3323

30 قاراشا, 2009 ساعات 06:37

ەرمەك تۇرسىنوۆ. قىزعانىش – قوزعاۋشى كۇش

اباي-اقپارات 3029