سەيسەنبى, 22 قازان 2019

2009 قاراشا

26 قاراشا, 2009 ساعات 07:50

قۇربان ايتپەن قۇتتىقتايمىز!

اباي-اقپارات 1492

26 قاراشا, 2009 ساعات 06:52

عابباس قابىشۇلى: ءسوز – قوڭدى، Iس – جۇدەۋ

اباي-اقپارات 1478

26 قاراشا, 2009 ساعات 04:55

«جاڭالىقتار» ۆەب-پورتالى

اباي-اقپارات 1281

25 قاراشا, 2009 ساعات 10:02

ون تالاپ ورىندالماسا، ۇلت پاتريوتتارى اشتىق جاريالايدى

اباي-اقپارات 1342

25 قاراشا, 2009 ساعات 09:08

رۇستەم، رۇستەم!

اباي-اقپارات 1518

25 قاراشا, 2009 ساعات 08:43

الاش بازارقۇل. شوشقا تۇماۋىنان 11 انا كوز جۇمدى

اباي-اقپارات 1470