دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

2012 مامىر

2 مامىر, 2012 ساعات 11:35

ارالاس نەكە بىرلىگىمىزگە ىقپال ەتە مە؟!

اباي-اقپارات 1870

2 مامىر, 2012 ساعات 11:33

جانكەشتى جۇماققا جولامايدى

اباي-اقپارات 1544

2 مامىر, 2012 ساعات 11:29

بەتپاقدالا اڭىزى

اباي-اقپارات 3209

2 مامىر, 2012 ساعات 11:27

«ەر قارۋى – بەس قارۋ»

اباي-اقپارات 2610

2 مامىر, 2012 ساعات 10:36

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 27.04.2012

اباي-اقپارات 1122

2 مامىر, 2012 ساعات 10:35

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 25.04.2012

اباي-اقپارات 1591