سارسەنبى, 5 قازان 2022
بيلىك 1197 0 پىكىر 14 ماۋسىم, 2022 ساعات 17:17

14 يۋنيا 2022 گودا سوستويالوس زاسەدانيە تسەنترالنوي يزبيراتەلنوي كوميسسي رەسپۋبليكي كازاحستان

14 يۋنيا 2022 گودا پود پرەدسەداتەلستۆوم نۋرلانا ابديروۆا سوستويالوس زاسەدانيە تسەنترالنوي يزبيراتەلنوي كوميسسي رەسپۋبليكي كازاحستان، نا كوتوروم بىلي پرينياتى سلەدۋيۋششيە پوستانوۆلەنيا:
1. و پرەكراششەني پولنوموچي دەپۋتاتا سەناتا پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان يساباەۆا ب.و.
ۆ سووتۆەتستۆي س پۋنكتوم 5 ستاتي 52 كونستيتۋتسي رەسپۋبليكي كازاحستان، پۋنكتامي 5 ي 9 ستاتي 24 كونستيتۋتسيوننوگو زاكونا رەسپۋبليكي كازاحستان وت 16 وكتيابريا 1995 گودا «و پارلامەنتە رەسپۋبليكي كازاحستان ي ستاتۋسە ەگو دەپۋتاتوۆ» تسەنترالنايا يزبيراتەلنايا كوميسسيا رەسپۋبليكي كازاحستان پوستانوۆيلا:
1. ۋستانوۆيت، چتو ۆ سۆيازي س پرينياتيەم ۋكازا پرەزيدەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان وت 11 يۋنيا 2022 گودا № 921 «وب يساباەۆە ب.و.» پرەكراششەنى پولنوموچيا دەپۋتاتا سەناتا پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان يساباەۆا بەيبيتا وكسيكباەۆيچا.2. و ناستۋپلەني وسنوۆانيا، ۆلەكۋششەگو پرەكراششەنيە پولنوموچي دەپۋتاتا ماجيليسا پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان ابدىعاليۇلى ب.
ۆ سووتۆەتستۆي سو ستاتەي 52 كونستيتۋتسي رەسپۋبليكي كازاحستان، پۋنكتامي 3 ي 8 ستاتي 24 كونستيتۋتسيوننوگو زاكونا رەسپۋبليكي كازاحستان وت 16 وكتيابريا 1995 گودا «و پارلامەنتە رەسپۋبليكي كازاحستان ي ستاتۋسە ەگو دەپۋتاتوۆ» تسەنترالنايا يزبيراتەلنايا كوميسسيا رەسپۋبليكي كازاحستان پوستانوۆيلا:
1. ۋستانوۆيت، چتو ۆ سۆيازي س پرينياتيەم ۋكازا پرەزيدەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان وت 11 يۋنيا 2022 گودا № 914 «و نازناچەني ابدىعاليۇلى ب.» ناستۋپيلو وسنوۆانيە، ۆلەكۋششەە دوسروچنوە پرەكراششەنيە پولنوموچي دەپۋتاتا ماجيليسا پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان ابدىعاليۇلى بەرىك.
2. ۆنەستي پرەدستاۆلەنيە و دوسروچنوم پرەكراششەني پولنوموچي دەپۋتاتا ماجيليسا پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان ابدىعاليۇلى ب. ۆ ماجيليس پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان.3. و ناستۋپلەني وسنوۆانيا، ۆلەكۋششەگو پرەكراششەنيە پولنوموچي دەپۋتاتا ماجيليسا پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان نۋربەكا س.

ۆ سووتۆەتستۆي سو ستاتەي 52 كونستيتۋتسي رەسپۋبليكي كازاحستان، پۋنكتامي 3 ي 8 ستاتي 24 كونستيتۋتسيوننوگو زاكونا رەسپۋبليكي كازاحستان وت 16 وكتيابريا 1995 گودا «و پارلامەنتە رەسپۋبليكي كازاحستان ي ستاتۋسە ەگو دەپۋتاتوۆ» تسەنترالنايا يزبيراتەلنايا كوميسسيا رەسپۋبليكي كازاحستان پوستانوۆيلا:
1. ۋستانوۆيت، چتو ۆ سۆيازي س پرينياتيەم ۋكازا پرەزيدەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان وت 11 يۋنيا 2022 گودا № 919 «و نازناچەني نۋربەكا س.» ناستۋپيلو وسنوۆانيە، ۆلەكۋششەە دوسروچنوە پرەكراششەنيە پولنوموچي دەپۋتاتا ماجيليسا پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان نۋربەكا ساياساتا.
2. ۆنەستي پرەدستاۆلەنيە و دوسروچنوم پرەكراششەني پولنوموچي دەپۋتاتا ماجيليسا پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان نۋربەكا س. ۆ ماجيليس پارلامەنتا رەسپۋبليكي كازاحستان.

 

Abai.kz

0 پىكىر