سەنبى, 1 قازان 2022
اباي.tv 10256 0 پىكىر 15 ماۋسىم, 2015 ساعات 13:52

تورعاي.تۆ: قازاقشا ۇيرەن!

 

 

Youtube ۆيدەو جەلىسىندە بالالارعا قازاق ءتىلىن ۇيرەتەتىن تورعاي.تۆ كانالى اشىلدى.

0 پىكىر