جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

2009 شىلدە

1 شىلدە, 2009 ساعات 20:11

قازاقتىڭ ءبىر قىزى بار قاپاش اتتى ...

اباي-اقپارات 1644

1 شىلدە, 2009 ساعات 19:57

الماس كەرىم. اسكەردەگى الىمجەتتىك ءالى دە تىيىلار ەمەس

اباي-اقپارات 1487