سەنبى, 31 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111953. جازىلعاندار — 106310. قايتىس بولعاندار — 1825

2009 شىلدە

2 شىلدە, 2009 ساعات 20:23

باقىت جانشاەۆا. تۇتقىنداعى اقتوبەلىكتەر ەلگە ورالدى

اباي-اقپارات 1371

2 شىلدە, 2009 ساعات 20:19

قارلىعاش زارىققانقىزى. ۇلتتىق برەند: قارىم مەن قابىلەت

اباي-اقپارات 1854