جەكسەنبى, 29 ناۋرىز 2020

2009 شىلدە

29 شىلدە, 2009 ساعات 08:48

«100 ماسەلە 100 تۇيتكىلگە» اينالىپ بارا جاتقانداي

اباي-اقپارات 1752

29 شىلدە, 2009 ساعات 08:45

جوۆتيس جولدا ادام باسىپ كەتتى

اباي-اقپارات 1657

29 شىلدە, 2009 ساعات 07:39

كەنەنىڭ كەساپاتى

اباي-اقپارات 1461

29 شىلدە, 2009 ساعات 06:52

بۇل داعدارىس قازىرگى ۇكىمەتپەن بىرگە اياقتالمايدى

اباي-اقپارات 2110

29 شىلدە, 2009 ساعات 06:29

قىرعىز پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى

اباي-اقپارات 1527