سارسەنبى, 29 قاڭتار 2020

2009 شىلدە

29 شىلدە, 2009 ساعات 08:48

«100 ماسەلە 100 تۇيتكىلگە» اينالىپ بارا جاتقانداي

اباي-اقپارات 1660

29 شىلدە, 2009 ساعات 08:45

جوۆتيس جولدا ادام باسىپ كەتتى

اباي-اقپارات 1598

29 شىلدە, 2009 ساعات 07:39

كەنەنىڭ كەساپاتى

اباي-اقپارات 1412

29 شىلدە, 2009 ساعات 06:52

بۇل داعدارىس قازىرگى ۇكىمەتپەن بىرگە اياقتالمايدى

اباي-اقپارات 2034

29 شىلدە, 2009 ساعات 06:29

قىرعىز پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى

اباي-اقپارات 1467