سەنبى, 24 شىلدە 2021

2009 شىلدە

27 شىلدە, 2009 ساعات 09:54

«ءدىنيسلام» ءدىني-تانىمدىق سايتى

اباي-اقپارات 2917

27 شىلدە, 2009 ساعات 09:39

التىن ءتىستى تەڭىزشى

اباي-اقپارات 2480

27 شىلدە, 2009 ساعات 09:36

كەڭەس وسپانوۆ: دوڭىز تۇماۋىنىڭ كۇشەيۋ قاۋپى بار

اباي-اقپارات 2461

27 شىلدە, 2009 ساعات 09:34

جانار ەلدوسقىزى. قىران قاناتى تالماسىن...

اباي-اقپارات 2355

27 شىلدە, 2009 ساعات 09:32

سۋ مۇنايدان دا قىمبات

اباي-اقپارات 2462

27 شىلدە, 2009 ساعات 09:26

سەرىك قيراباەۆ. سۋرەتكەر

اباي-اقپارات 5634

27 شىلدە, 2009 ساعات 08:35

اباي بولىڭىزدار! قاۋىپتى دەرت قازاقستانعا جەتتى

اباي-اقپارات 2222

27 شىلدە, 2009 ساعات 08:30

قۋاندىق تاناباس. قارا ورمانعا قاراي ءجۇر…

اباي-اقپارات 2923