سەنبى, 1 قازان 2022

2009 قاراشا

5 قاراشا, 2009 ساعات 07:46

قازاقستاندا سوت رەپورتەرلارىنىڭ گيلدياسى قۇرىلادى

اباي-اقپارات 2270

5 قاراشا, 2009 ساعات 06:02

ءبىز – قازاقپىز! ءبىز – ورىس ەمەسپىز!

اباي-اقپارات 2462

5 قاراشا, 2009 ساعات 05:57

رەسەيدىڭ شىنايى كەلبەتى: ينگۋشتاردىڭ كوزقاراسى

اباي-اقپارات 2549

5 قاراشا, 2009 ساعات 05:50

ايدوس سارىم. باۋىرلاس باشقۇرت ۇلتى دا ويانىپ كەلەدى!

اباي-اقپارات 2716

5 قاراشا, 2009 ساعات 04:49

بۋداپەشت... «كوگىلدىرلەر» شەرۋى.

اباي-اقپارات 2551