سەيسەنبى, 4 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 93820. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 1058

2011 قىركۇيەك

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:09

ومىرزاق اقجىگىت. و كازاحاح… يلي پلوحو، يلي نيچەگو

اباي-اقپارات 2649

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:06

سەريك مالەەۆ. ناشي رۋسسكيە. ي نە ناشا يمپەريا…

اباي-اقپارات 3503

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 06:03

الماتىدا «مەدەۋ» مۇز ايدىنىندا كونكي تەبۋ ماۋسىمى اشىلادى

اباي-اقپارات 3890

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 05:46

استانادا ۆودوكانالىنىڭ سلەسارىن توق ۇرىپ قايتىس بولدى

اباي-اقپارات 1608