جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058

2012 شىلدە

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:49

ومىرزاق اقجىگىت. دالا مەن قالا: بۇگىنگى بەينە

اباي-اقپارات 2898

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:39

بەكەت قاراشين. «اسىعىڭىز الشى ءتۇسسىن!»

اباي-اقپارات 4221

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:21

قاجىعۇمار شابدانۇلى. ۋىستاعى شۋ

اباي-اقپارات 2818

31 شىلدە, 2012 ساعات 03:10

ەلباسى جۇمىس ساپارىمەن ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا بولدى

اباي-اقپارات 2644

30 شىلدە, 2012 ساعات 12:30

اقكەنتتەگى اتىس

اباي-اقپارات 2588

30 شىلدە, 2012 ساعات 10:26

لوندون 2012: قازاقتىڭ قورجىنىندا قوس التىن!

اباي-اقپارات 2598

30 شىلدە, 2012 ساعات 09:26

تامۇق بار بولسا، ول - وسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3363