جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2012 شىلدە

24 شىلدە, 2012 ساعات 11:06

اقشاتاۋدىڭ ايانىشتى ءحالى

اباي-اقپارات 1867

24 شىلدە, 2012 ساعات 09:21

اباي مۇراسى جانە «قاسقىرلار توبى» (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3649

24 شىلدە, 2012 ساعات 09:02

جاڭاوزەننىڭ جالعاسى تەمىرتاۋ بولىپ جۇرمەسىن...

اباي-اقپارات 1565

24 شىلدە, 2012 ساعات 08:43

تۇرسىنبەك ءاليۇلى. ءبىز نەگە جەتىنشى ەمەسپىز؟

اباي-اقپارات 1990

24 شىلدە, 2012 ساعات 08:33

قاجىمۇقان عابدوللا. قازىرگى قازاق دەپۋتاتى قانداي؟

اباي-اقپارات 1665