سەنبى, 23 قاڭتار 2021

2013 قىركۇيەك

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 10:03

12 مىڭ ادام جۇمىس تاپپاق...

اباي-اقپارات 1792

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:46

احمەتوۆ ۇكىمەتىنە جىل تولدى

اباي-اقپارات 1914

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:32

قاجىمۇقان عابدوللا. ۋاقىت جەتتى، بولات كەتتى...

اباي-اقپارات 2110

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:26

سوڭعى cامۋراي

اباي-اقپارات 2167

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:10

«جاس ازامات» گازەتىنىڭ ءتورتىنشى سانى

اباي-اقپارات 2439

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:05

ماڭعىستاۋداعى مادەني قورىقتىڭ ماڭى قورشالماعان

اباي-اقپارات 2058