جۇما, 28 اقپان 2020

2013 قىركۇيەك

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 10:03

12 مىڭ ادام جۇمىس تاپپاق...

اباي-اقپارات 1457

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:46

احمەتوۆ ۇكىمەتىنە جىل تولدى

اباي-اقپارات 1578

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:32

قاجىمۇقان عابدوللا. ۋاقىت جەتتى، بولات كەتتى...

اباي-اقپارات 1673

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:26

سوڭعى cامۋراي

اباي-اقپارات 1732

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:10

«جاس ازامات» گازەتىنىڭ ءتورتىنشى سانى

اباي-اقپارات 1959

24 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:05

ماڭعىستاۋداعى مادەني قورىقتىڭ ماڭى قورشالماعان

اباي-اقپارات 1706