سەيسەنبى, 4 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 93820. جازىلعاندار — 65132. قايتىس بولعاندار — 1058

2011 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2011 ساعات 05:02

الماتى وبلىسىندا قانت قىزىلشاسىن سەبۋ اياقتالىپ قالدى

اباي-اقپارات 2697

30 ءساۋىر, 2011 ساعات 05:01

ءبىز قاي ۋاقىتتا دا بىرگەمىز - ۆ.تاراسەنكو، بقو

اباي-اقپارات 2634

30 ءساۋىر, 2011 ساعات 04:31

مامبەت قويگەلدى: «تاريحتى تۇلعالار جاسايدى»

اباي-اقپارات 3641